Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Archive | Uncategorized

Ysgol Uwchradd Y Trallwng: ymweliad allgymorth addysg

Diogelu grantiau ffioedd dysgu ac ehangu’r dewis o bynciau sydd ar gael ym mhrifysgolion Cymru oedd ar frig yr agenda pan aeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ymweliad â Chyngor Ysgol Uwchradd y Trallwng wythnos diwethaf. Roedd syniadau’r disgyblion yn rhan o weithdy addysg allgymorth, lle roedd cyfle iddynt ddysgu am ddatganoli a sut mae penderfyniadau […]

Darllen mwy
Cyfranogwyr yn dysgu am sut i lobïo Aelodau'r Cynulliad

Gweithdy ar sut i ymgysylltu gyda’ch Aelodau Cynulliad/Aelodau Seneddol

Ddydd Gwener 4 Rhagfyr, cyflwynodd y tîm DyGynulliad weithdy ar sut i ddylanwadu ar Aelodau’r Cynulliad/Aelodau Seneddol yng nghynhadledd datblygu rhyngwladol ieuenctid Cymru. Mynegodd y grŵp eu barn ar e-sigaréts, a gofynnwyd iddynt feddwl am bwy fyddai’n gallu helpu Aelodau’r Cynulliad wrth ddeddfu ar gyfer Cymru. Yna, bu’r grŵp hefyd yn trafod pwy fyddai am […]

Darllen mwy

Ymweliad addysg Cyngor Ysgol Saint-y-brid â’r Cynulliad

Roedd disgyblion o Gyngor Ysgol Saint-y-brid wedi dod i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 24 Tachwedd ar ymweliad addysg. Yn ystod yr ymweliad, cawsant gyfle i gynnal cyfarfod o Gyngor yr Ysgol yn Siambr Hywel, sef siambr drafod y Cynulliad i bobl ifanc. Daeth Jane Hutt, Aelod y Cynulliad dros Fro Morgannwg, i gwrdd â’r grŵp, […]

Darllen mwy
Llais Ifanc yn y Senedd

Dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant

Heddiw yw ‘Diwrnod Byd-eang y Plant’, a gaiff ei hyrwyddo gan y Cenhedloedd Unedig, ac mae’r Cynulliad wedi cwblhau llawer o waith gwych yn y flwyddyn ddiwethaf, felly roeddwn yn meddwl y byddai’n gyfle perffaith i rannu peth ohono gyda phawb drwy fideo byr: Mae’n wych cael cefnogaeth ac ymrwymiad parhaus i ymgysylltu â phobl […]

Darllen mwy
Logo Cymru Ifanc

Adnoddau Wythnos Wrth-fwlio

Blog Gwadd gan Cymru Ifanc ar Adnoddau Wythnos Wrth-fwlio #Sayno Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gic-gychwyn eich gwaith gwrth-fwlio? Ydy hi’n anodd dod o hyd i syniadau mewn pryd am wythnos wrth-fwlio 2015? Wedi trefnu popeth ond eisiau bod yn rhan o rywbeth MAWR? Mae’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio a Rhwydwaith Gwrth-fwlio Cymru Ifanc […]

Tagged with:
Darllen mwy
Poster map meddwl o ysgol berffaith

Y Sgwrs Fawr am Ddemocratiaeth, Abertawe

Blog gwadd gan Amy Millington, Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol Sant Joseff, Abertawe Es gyda phedwar o ffrindiau, sef Ben, Ava, Kyle ac Ascha, i Ganolfan Ieuenctid Gorseinon ddydd Mawrth 13eg Hydref 2015, i gwrdd â phobl o Gyngor Abertawe a Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o’r Sgwrs Fawr am Ddemocratiaeth. Cyrhaeddais Ganolfan Ieuenctid Gorseinon, ac […]

Darllen mwy
Llywydd y Cynulliad yn agor digwyddiad ieunctid Senedd@Abertawe

Senedd@Abertawe: Digwyddiad hawl i holi ieuenctid

Nod y fenter ‘Senedd@’ yw mynd â’r Cynulliad ar y ffordd, gan ail-leoli rhai o’i weithgareddau i galon cymunedau Cymru i ddangos sut mae’r Cynulliad yn gweithio i Gymru gyfan. Cynhaliodd y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad sesiwn Hawl i Holi ym Mhrifysgol Abertawe yr wythnos diwethaf fel rhan o Senedd@Abertawe. Cafwyd cwestiynau […]

Tagged with:
Darllen mwy
Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Plant Cymru: holiadur ‘Beth Nesa?’

Neges gan Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru Rydyn ni wedi derbyn llwyth o ymatebion i’n holiadur ‘Beth Nesa?’, sy’n mynd i helpu fi i ddewis pa waith i ffocysu arno yn ystod y 3 mlynedd nesaf. Mae’n golygu bydd lleisiau plant a phobl ifanc yn cael dylanwad uniongyrchol ar waith fy swyddfa. Bydd yr […]

Darllen mwy
Pobl ifanc o YMCA Abertawe

Senedd@Abertawe: Beth sy’n digwydd? – YMCA Abertawe a Bws y Cynulliad yn Sgwâr y Castell

Roedd yn ddiwrnod gwych yn Abertawe heddiw. Roedd yr haul yn gwenu ac roedd llawer o waith cadarnhaol yn cael ei wneud ar gyfer pobl ifanc. Treuliais y bore gyda’r gwirfoddolwyr a’r gweithwyr ieuenctid gwych yn YMCA Abertawe yn darparu’r hyfforddiant ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol’. Mae dau nod ar gyfer yr hyfforddiant: 1) […]

Darllen mwy
Trans*form speaking about transgender issues -sports and PSE lessons are issues

Cynhadledd Ieuenctid Cyntaf Pride Cymru

Cynhaliwyd cynhadledd ieuenctid cyntaf Pride Cymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos. Bu i siaradwyr ifanc o’r gymuned LGBT rannu materion sy’n effeithio arnynt. Yn ôl Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, mae angen gwneud mwy i hyfforddi athrawon ar y materion hynny sy’n effeithio ar bobl ifanc LGBT yng Nghymru. Bu i grŵp o bobl ifanc […]

Darllen mwy
Twnnel y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr

Sioe Deithiol y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr

A hoffech chi weld copi maint llawn o dwnnel y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr? Mae’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cynnal arddangosfa yn y Senedd rhwng 17 a 22 Hydref 2015.  Mae Sioe Deithiol y Peiriant Gwrthdaro Hadronau Mawr yn caniatáu ichi brofi’n uniongyrchol y teimlad o fod y tu mewn i un o’r […]

Darllen mwy