Cyffuriau penfeddwol cyfreithlon

Derbyniwyd dros 1000 o ymatebion i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”) yng Nghymru. Diolch i bawb.

Canlyniadau arolwg:

Gallwch hefyd lwytho’r ddogfen isod i gael gwybodaeth fanylach am yr ymchwiliad cyfan:
Adroddiad ar Ymchwiliad i Sylweddau Seicoweithredol Newydd

Os yw’r defnydd o gyffuriau penfeddwol cyfreithlon wedi effeithio arnoch chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, neu os hoffech ragor o wybodaeth amdanynt, gallwch gysylltu â Dan 24/7 i gael cyngor. Mae Dan 24/7 yn llinell gymorth gyfrinachol sydd ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma: Dan 24/7 – Sylweddau Seicoweithredol Newydd

Rhadffôn: 0808 808 2234, neu anfonwch decst at DAN: 81066

Dilynwch stori’r ymchweliad isod