Adnoddau Trafnidiaeth

The Senedd

Newyddion Llywodraeth Cymru ar Drafnidiaeth
http://llyw.cymru/topics/transport/?lang=cy

Ystadegau Trafnidiaeth
http://llyw.cymru/statistics-and-research/?topic=Transport&lang=cy

Cyfrif Traffig ym Mhob Awdurdod Lleol
http://www.dft.gov.uk/traffic-counts/area.php?region=Wales

Polisïau’r Pleidiau ar Faterion Trafnidiaeth Allweddol
http://www.walesonline.co.uk/business/business-opinion/parties-stand-key-transport-issues-9181876

Elw Cwmïau Bysiau yng Nghymru
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37276127

Dadl gan Aelod Unigol ar Ddeddf Teithio Llesol
http://senedd.tv/Meeting/Archive/65837d92-c109-4f4a-82d3-62cf932985a4?autostart=True
(Dechrau: 1.31.43)