Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Ymweliadau â Siambr Hywel

A ddylid trethu diodydd llawn siwgr? A ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16? A ddylid gwahardd pobl ifanc rhag prynu diodydd egni? Dyma rhai o’r pynciau y gallech chi fod yn eu trafod yn ystod ymweliad addysg â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Mari, Iestyn ac Olwen, y Tîm Addysg ym Mae Caerdydd, yn hapus i groesawu grwpiau ysgol a choleg ar ddiwrnodau busnes i’r cyfleusterau addysg sydd wedi’u neilltuo ar gyfer pobl ifanc.Ysgol y Gader

Rydym yn croesawu grwpiau o gynghorau ysgol i fyfyrwyr Safon Uwch a phopeth yn y canol!

Mae ein rhaglenni wedi’u teilwra yn ôl oedran a natur y grwpiau. Maent fel arfer yn cynnwys dadl yn Siambr Hywel, ein siambr drafod ar gyfer pobl ifanc, gweithgaredd a thaith o gwmpas y Senedd.

Ar brynhawniau Mawrth a Mercher, rydym yn cynnig ymweliadau â’r Cyfarfod Llawn sy’n cynnwys dadl yn Siambr Hywel a thocynnau Cyfarfod Llawn ar gyfer aelodau’r grŵp, i’w galluogi i wylio’r 60 Aelod Cynulliad yn cyfarfod yn y Senedd.

Gwahoddir Aelodau Cynulliad Etholaethol a Rhanbarthol i gwrdd â phob grŵp yn ystod ymweliad sy’n cynnig cyfle i’r myfyrwyr siarad â’u Haelodau a’u holi am eu gwaith neu am faterion sydd yn bwysig iddynt yn yr ardal leol neu yng Nghymru yn gyffredinol.

Gallwch hefyd gyfuno’ch ymweliad â Bae Caerdydd gyda chyflwyniad yn eich ysgol neu goleg gan ein Tîm Allgymorth Addysg Cymru gyfan.

Pam na wnewch chi ofyn i’ch athrawon drefnu ymweliad? Mae’r calendr ar agor nawr ar gyfer ymweliadau rhwng Medi 2016 a Gorffennaf 2017. Cewch fwy o wybodaeth am yr ymweliadau yma.

Ysgol Bryn y Mor

 

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply