Ymchwiliad i Waith Ieuenctid

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg newydd y Pumed Cynulliad wedi penderfynu mai gwaith ieuenctid fydd testun ei ymchwiliad cyntaf, a hoffai’r pwyllgor wybod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am wasanaethau ieuenctid yng Nghymru.Collage o bobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Cynulliad

Mae’r arolwg yn cymryd llai na 5 munud i’w gwblhau, a gallwch ddweud eich dweud drwy gwblhau’r arolwg yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PPPIA-Ymchwiliad-wasanaethau-a-phrosiectau-ar-gyfer-pobl-ifanc

Os hoffech chi i aelod o’n Tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ddod i’ch ysgol neu sefydliad ieuenctid i rannu gwybodaeth am y Cynulliad a rhoi cyfle ichi gymryd rhan yn yr ymchwiliad i waith ieuenctid, mae’r manylion cyswllt ar gael yma.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr Ymchwiliad neu am ba Aelodau Cynulliad sy’n aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cofiwch, dyma eich cyfle i ddweud wrth y Pwyllgor beth sy’n dda am wasanaethau ieuenctid yn eich ardal leol, neu beth y gellir ei wella, felly peidiwch â cholli’r cyfle!

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply