Ymateb brwdfrydig wrth Fforwm Ieuenctid Traws Bwrdeistref Merthyr Tudful

Merthyr

Cawsom ymateb brwdfrydig pan wnaethom gyfarfod ag Aelodau Cabinet Fforwm Ieuenctid Bwrdeisterf Merthyr Tudful ddydd Mawrth yn swyddfeydd y cyngor. Cawsom sesiwn dda iawn gyda phedwar o bobl ifanc a dau hwylusydd.

Cafwyd awgrymiadau gwirioneddol ddiddorol gan y grŵp, gan gynnwys cael Llysgennad Plant i Gymru. Roedd y grŵp hefyd o’r farn y dylai fforymau ieuenctid a’r Ddraig Ffynci weithio’n agosach gyda’r Cynulliad. Roeddent yn teimlo ei bod yn bwysig iawn eu bod yn gallu mynegi eu pryderon wrth eu Haelod Cynulliad lleol.

A ydych yn credu bod y rhain yn gamau angenrheidiol i sicrhau bod y Cynulliad yn cynrychioli pobl ifanc yn well, neu a ddylid ystyried opsiynau eraill? Gadewch inni wybod.

No comments yet.

Leave a Reply