Y Llywydd

Swyddogaethau’r Llywydd yw:

  • cadeirio cyfarfodydd llawn;
  • penderfynu ar gwestiynau ynglyn a dehongli’r Rheolau Sefydlog neu sut i’w cymhwyso;
  • cynrychioli’r Cynulliad mewn trafodaethau ag unrhyw gyrff eraill, boed y tu mewn neu’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, mewn perthynas a materion sy’n effeithio ar y Cynulliad; a
  • unrhyw swyddogaethau eraill a roddir gan unrhyw ddeddfiad, gan y Cynulliad neu gan y Rheolau Sefydlog hyn.

Cysylltu â’r Llywydd: swyddfa.breifat@cynulliad.cymru

 

Y Llwydd presennol, 2016-2021 yw Elin Jones AC.

Elin Jones-4

 

Y Dirprwy Lywydd, 2016-2021 yw Ann Jones AC.official ann jones