Y Llywydd yn ymrwymo i sefydlu Senedd Ieuenctid

Mae Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi ei bwriad i weithio tuag at sefydlu Senedd Ieuenctid.

Gwnaeth yr ymrwymiad tra’n ymateb i gwestiwn i Gomisiwn y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn 19 Hydref.

I wylio’r holl ddadl ar Senedd.tv cliciwh yma.

Ers y cwestiwn cychwynol bu i’r Cynulliad benderfynu yn unfrydol i sefydlu senedd ieuenctid. Yn mis Chwefror 2017 derbyniodd y Llywydd, Elin Jones AC, gopi o adroddiad yr ymgyrch i sefydlu senedd ieuenctid i Gymru gan un o aelodau ifanc CPPIC; canlyniad ymgynghoriad sy’n llawn argymhellion i sefydlu senedd ieuenctid.

Matthew Walker gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Matthew Walker gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Ers y cyfarfod mae Elin Jones AC wedi ryddhau datganiad i amlinellu’r cynllun i sefydlu grŵp llywio senedd ieuenctid sy’n cynnwys pobl ifanc. Darllennwch y datganiad yma.

Cyfarfu’r grwp llywio ar 13 Mawrth i drafod y cynlluniau ar gyfer creu y sylfaen ar gyfer senedd ieuenctid.

Mae’r Cynulliad yn bwriadu ymgynghori gyda phobl ifanc led led Cymru ar y cynlluniau a model posibl ar gyfer senedd ieuenctid o fis Mai ymlaen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni gan ddefnyddio y dulliau isod.

E-bost: yourassembly@assembly.wales

Ffôn: 0300 200 6565

 

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply