Y Diddymiad

Dyma eich canllaw i beth fydd yn digwydd yn y Cynulliad rhwng 6 Ebrill 2016 a’r etholiad ar 5 Mai 2016.

Beth yw’r diddymiad?

‘Y diddymiad’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio diwedd tymor seneddol—tymor llawn o bum mlynedd yn achos y Cynulliad.

Pryd y bydd hyn yn digwydd?

Bydd y diddymiad yn dechrau ddydd Mercher 6 Ebrill 2016.

Rhaid iddo ddigwydd cyn cynnal etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o gofio bod yn rhaid i seddi Aelodau presennol y Cynulliad fod yn wag cyn y gall ymgeiswyr gystadlu amdanynt mewn etholiad.

Nid oes Aelodau yn ystod cyfnod diddymu’r Cynulliad, felly?

Cywir! Yn ystod y cyfnod hwn, nid oes gan y Cynulliad unrhyw Aelodau, ac felly nid yw’n cynnal unrhyw fusnes. Pan fydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu, bydd Aelodau cyfredol y Cynulliad yn dychwelyd i fod yn aelodau o’r cyhoedd ar unwaith.

Beth am y Llywydd?

Bydd y Llywydd yn parhau i ymgymryd â’i rôl nes bod y Cynulliad newydd yn penodi Llywydd newydd mewn Cyfarfod Llawn yn dilyn yr etholiad.

Beth fydd yn digwydd i’r Llywodraeth?

Ni fydd gwaith y Llywodraeth yn dod i ben pan fydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu; bydd dal angen cynnal busnes hanfodol, a bydd y Prif Weinidog a Gweinidogion Cymru (gan gynnwys y Dirprwy Weinidogion) yn parhau i ymgymryd â’u rolau nes bod canlyniadau’r etholiad yn cael eu cyhoeddi.

Dal wedi eich drysu? Mae croeso ichi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at dygynulliad@cynulliad.cymru

Swyddog Diogelwch yn cludo’r Byrllysg allan o Siambr y Senedd i ddynodi diwedd y Pedwerydd Cynulliad.

Swyddog Diogelwch yn cludo’r Byrllysg allan o Siambr y Senedd i ddynodi diwedd y Pedwerydd Cynulliad.

No comments yet.

Leave a Reply