Wythnos gyda Rhun ap Iorwerth Aelod Cynulliad, Ynys Môn

Blog gwadd gan Iestyn Hughes

Fy enw i ydy Iestyn Hughes, a dwi’n raddedig mewn Hanes a Gwleidyddiaeth.

Yn ystod yr wythnos rhwng 31 Ionawr a 3 Chwefror roeddwn i ar brofiad gwaith gyda Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ynys Môn. Treuliais tri diwrnod yn ei swyddfa etholiadol yn Llangefni a dau ddiwrnod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Trên ar blatfform

Cychwyn 6am o Fangor i Gaerdydd

Cychwynnais yr wythnos yn swyddfa etholiadol Plaid Cymru yn Llangefni gan ddod i adnabod y staff a hefyd y gwaith o ddydd i ddydd yr Aelod Cynulliad. Roedd hi’n ddiddorol i weld sut mae AC yn delio gydag ymchwiliadau cyhoeddus, materion o bwys yn y gymuned a chyfarfod gyda nifer o elusennau a chymdeithasau fel Cymdeithas Alzheimers.

A green kettle stands by a blue mug

Te choffi – holl bwysig i redeg y wlad

Wrth ddod oddi ar y trên yn gynnar ar fore dydd Mawrth yng Nghaerdydd, cychwynnais fy nau ddiwrnod yn y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ystod fy amser yna, gwelais y gwaith sy’n mynd ymlaen tu mewn i’r Cynulliad, o wylio’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwilio i mewn i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru, i eistedd yn yr oriel gyhoeddus i wylio Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar y prynhawn dydd Mawrth.

Ges i gyfle i ddrafftio datganiad i’r wasg i’w gyflwyno i gyfraniad Rhun tuag at y sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog, a hyd yn oed tynnu’r lluniau pan gyd-gyflwynodd Rhun – gydag arweinydd y Ceidwadwyr Cymraeg Andrew R.T. Davies – siec o £3,863 i Bowel Cancer UK gan Ddreigiau Casnewydd Gwent (gallai sicrhau ni chafodd unrhyw gamera drud ei dorri yn ystod y sesiwn lluniau hwn).

Dydd Iau ac roedd hi’n ôl i’r swyddfa yn Llangefni, cychwyn y dydd gyda chasglu penawdau perthnasol yn y wasg ar gyfer Rhun. Casglais ddata perthnasol ar ofal cartref a gofal seibiant yng Nghymru ar gyfer y swyddfa yng Nghaerdydd, ac ymlaen wedyn i gysylltu gydag etholwyr ac oedd yn dod i un o Gymorthfeydd cyhoeddus Rhun ar y dydd Gwener.

 

Pedwar llun yn cynnwys: Senedd, Adeilad y Pierhead, Canolfan Mileniwm Cymru a'r llun olaf yw Iestyn tu allan i'r Senedd

Fy nau ddiwrnod yng Nghaerdydd a’r Cynulliad Cenedlaethol

I gloi’r wythnos, teithiais gyda Rhun a’i staff i Amlwch i eistedd fewn yn ei Gymhorthfa gydag etholwyr, i gyfarfod wyneb wrth wyneb gyda chyhoedd Ynys Môn a gwrando ar eu problemau.

Mae hi wedi bod yn wythnos ysbrydoledig a chyffrous, a hoffwn ddweud diolch i Rhun a’r staff yn Llangefni ac yng Nghaerdydd am eu croeso cynnes, ac am roi’r cyfle yma i mi.

Rhun ap Iowerth AC yn sefyll gyda Iestyn Hughes yn y swyddfa

Rhun ap Iorwerth AC gyda Iestyn Hughes

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad ewch draw i’n tudalennau cymryd rhan.

No comments yet.

Leave a Reply