Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd Cymru yn dathlu’r gwaith ieuenctid rhagorol sy’n digwydd ledled y wlad – cyfle i ddathlu llwyddiannau pobl ifanc a chyfle i ddathlu’r gefnogaeth a gânt gan weithwyr ieuenctid pwrpasol.

Mae’n gyfle perffaith i Wasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad dynnu sylw, drwy gydol yr Wythnos Gwaith Ieuenctid, at yr holl wahanol ffyrdd yr ydym yn gweithio â phlant a phobl ifanc, a’r cyfleoedd yr ydym yn darparu iddynt gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad a dylanwadu arno.

Lluniau o bobl ifanc ar draws Cymru

Lluniau o bobl ifanc ar draws Cymru

Yn 2014, lansiodd y Cynulliad ei Siarter Ymgysylltu â Phobl Ifanc, sef ein haddewid i gynnwys plant a phobl ifanc yn holl waith y Cynulliad. Rydym wedi addo i ymestyn allan a gweithio â phobl ifanc drwy amrywiaeth o wahanol ddulliau, i gyfathrebu mewn ffordd sy’n glir, i wrando ar bobl ifanc a gwerthfawrogi eu barn, ac i roi adborth ar y cyfraniad a wneir gan bobl ifanc.

Lansiwyd ein darpariaeth Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn 2014 i
gyd-fynd â’n gwasanaeth Addysg sydd eisoes yn bodoli. Rydym yn falch iawn o’r holl waith a wnawn â phobl ifanc. Rydym yn croesawu pobl ifanc i’r Senedd ar gyfer teithiau, yn darparu gweithdai addysgiadol am y Cynulliad yn ein siambr ieuenctid bwrpasol ac allan mewn cymunedau lleol, ac yn cynnwys pobl ifanc ym mhob agwedd ar fusnes y Cynulliad, drwy ei Bwyllgorau. Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth mwy na 12,000 o bobl ifanc gyfrannu’n uniongyrchol at sawl Ymchwiliad Pwyllgor ac fe wnaeth mwy na 10,300 o bobl ifanc leisio eu barn ynghylch a ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16.

Trwy gydol yr Wythnos Gwaith Ieuenctid, bydd ein blog yn arddangos gwaith rhagorol ein gwasanaethau Addysg, Ymgysylltu â Phobl Ifanc a Cyswllt Cyntaf. Gobeithio y byddwch yn mwynhau dysgu am sut y gellir cynnwys pobl ifanc yng ngwaith y Cynulliad. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, mae rhagor o wybodaeth yn ein llyfryn gwasanaethau.

Mwynhewch yr Wythnos Gwaith Ieuenctid! #Caruwgi

 

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply