Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru

Mae grŵp o Aelodau’r Cynulliad sy’n rhan o Bwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru.

Gofynodd y Pwyllgor i chi:

  • Sut byddech chi’n disgrifio trafnidiaeth fysiau yn eich ardal chi?
  • Mae nifer y teithwyr bysiau yn gostwng yng Nghymru. Pam, yn eich barn chi, mae hyn yn digwydd?
  • Beth ydych chi’n meddwl y dylid ei wneud i wella gwasanaethau bysiau yng Nghymru?

Cwblhaodd dros 600 o bobol ifanc yr arolwg Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth yng Ngymru. Diolch am eich ymateb.

Crynodeb o’r Arolwg Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru (PDF, 983 KB)

Byddwn yn gadael i chi wybod beth fydd yn digwydd nesaf!

bws

No comments yet.

Leave a Reply