Un o ysgolion yr Wyddgrug yn ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Bu disgyblion o Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 1 Rhagfyr ar ymweliad addysgol.

maes garmon

Yn ystod eu hymweliad, buont yn trafod y gyfraith newydd ar roi organau, a ddaeth i rym y diwrnod hwnnw, yn Siambr Hywel, siambr drafod ieuenctid benodedig y Cynulliad. Fe wnaethant bleidleisio’n llethol o blaid y gyfraith newydd.

Organ-Donation

Daeth Sandy Mewies AC, Aelod Cynulliad Delyn a Llŷr Gruffudd AC, yr Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru draw i gyfarfod â’r grŵp.

Cafodd y disgyblion hefyd daith o amgylch y Senedd a chymerwyd rhan mewn gweithgaredd ystafell ddosbarth.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau addysgol i ysgolion a cholegau ledled Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i ‘Cymryd Rhan’.

Tagged with:

No comments yet.

Leave a Reply