Treth siwgr – yr Aelodau Cynulliad yn dadlau

A ydych o blaid treth Tango?

A ddylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r pwerau trethu newydd i gynyddu pris diodydd llawn siwgr, gyda’r nod o ostwng y defnydd o gynhyrchion o’r fath? Ym mis Rhagfyr 9 cynhaliodd Aelodau’r Cynulliad ddadl fer ar gyflwyno treth siwgr, a elwir yn ‘treth pop’ neu’n ‘treth Tango’.

Lympiau siwgr

Llun o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons

Mae pryder wedi cynyddu am effaith niweidiol siwgr ar iechyd – o gyflwr dannedd pobl â diabetes math 2 a gordewdra. Ond pam mae rhieni a llawer o wleidyddion yn poeni gymaint am ddiodydd pop? Mae diod pop yn cynnwys tua 9 llwy de o siwgr sy’n fwy na’r argymhelliad dyddiol sef rhwng 6 a 7 llwy de i blant ac oedolion ifanc a dyma’r ffynhonnell fwyaf o siwgr i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed.

Mae llawer o Aelodau’r Cynulliad o’r farn na fydd treth siwgr ar ei ben ei hun yn ein rhyddhau o’n dibyniaeth ar siwgr; rhaid hefyd cymryd camau i fynd i’r afael â:
• digwyddiadau hyrwyddo pris mewn siopau a bwytai
• marchnata a hysbysebu cynhyrchion siwgr uchel i blant
• faint o siwgr sydd mewn cynhyrchion bwyd a diod bob dydd a maint dogn

Beth yw eich barn chi? Gwyliwch y ddadl yn y Cyfarfod Llawn isod.

Tagged with:

No comments yet.

Leave a Reply