Tag Archives | PoblIfanc

Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Grŵp Gweithredu Ieuenctid Fro

Ddydd Mawrth 7 Mehefin, aeth aelodau o Gabinet Ieuenctid y Fro, Fforwm Ieuenctid y Fro, Cyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr, grŵp Gweithredu Ieuenctid y Barri a grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth i Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru lle gwnaethom ni gynrychioli pobl ifanc Bro Morgannwg. Dechreuodd y diwrnod â phroses ddiogelwch drylwyr ac ar ôl hynny […]

Darllen mwy
Emily yn cymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad

Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith

Mae’r Pwyllgor Menter a Busnes wedi cwblhau ymchwiliad o’r enw Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith. Pwrpas yr ymchwiliad oedd holi pobl ifanc rhwng 16-24 oed am eu profiadau wrth geisio dod o hyd i waith. Ymysg y cwestiynau a ofynnwyd oedd: Pa fath o broblemau y gallech fod wedi eu hwynebu wrth chwilio am […]

Tagged with: ,
Darllen mwy