Tag Archives | Iechyd

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dydd Llun 7 Tachwedd, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) newydd. Mae’r Bil yn nodi cyfres o gynigion mewn meysydd pwysig yng nghyd-destun polisi iechyd cyhoeddus a gallai’r cynigion hyn gael effaith bwysig ar bobl ifanc Cymru. Beth y mae’r Bil yn ei wneud? Mae’r Bil yn cynnwys cynigion ar yr isod: […]

Darllen mwy

Gordewdra yng Nghymru

Mae canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod 24% o oedolion yn y categori gordew a 59% o oedolion yn y categori rhy drwm neu ordew. Mae’r ffigurau ar gyfer oedolion rhy drwm a gordew yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 54% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 63% yn yr ardaloedd […]

Tagged with: , ,
Darllen mwy
Lympiau siwgr

Treth siwgr – yr Aelodau Cynulliad yn dadlau

A ydych o blaid treth Tango? A ddylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r pwerau trethu newydd i gynyddu pris diodydd llawn siwgr, gyda’r nod o ostwng y defnydd o gynhyrchion o’r fath? Ym mis Rhagfyr 9 cynhaliodd Aelodau’r Cynulliad ddadl fer ar gyflwyno treth siwgr, a elwir yn ‘treth pop’ neu’n ‘treth Tango’. Mae pryder wedi cynyddu […]

Tagged with:
Darllen mwy