Tag Archives | Cynulliad 5ed Agoriad Swyddogol

Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Grŵp Gweithredu Ieuenctid Fro

Ddydd Mawrth 7 Mehefin, aeth aelodau o Gabinet Ieuenctid y Fro, Fforwm Ieuenctid y Fro, Cyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr, grŵp Gweithredu Ieuenctid y Barri a grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth i Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru lle gwnaethom ni gynrychioli pobl ifanc Bro Morgannwg. Dechreuodd y diwrnod â phroses ddiogelwch drylwyr ac ar ôl hynny […]

Darllen mwy