Sgowtiaid Afanc Bethesda yn cychwyn ar eu Bathodyn Her Democratiaeth

Mae Sgowtiaid Afanc Bethesda wedi cychwyn ar gwblhau gofynion er mwyn derbyn eu Bathodyn Her Democratiaeth yn dilyn ymweliad gan un o swyddogion Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad, Caryl Mai Hughes.

Yn ystod yr ymweliad ddydd Mawrth 29 Tachwedd, dysgodd y Sgowtiaid Afanc am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys beth mae’r Cynulliad yn gyfrifol amdano, drwy gymryd rhan mewn helfa drysor.

scouts-12

Dysgwyd hefyd pwy yw eu Haelodau Cynulliad lleol a ble mae’n nhw’n cyfarfod.

Un o ofynion y bathodyn yw cymryd rhan mewn pleidlais, felly cafwyd trafodaeth am beth yw pleidlais a sut mae’n bosib i bobl bleidleisio dros bethau gwahanol.

Cafodd y grŵp gyfle wedyn i bleidleisio eu hunain. Gosodwyd melysion gwahanol ar fwrdd a chafodd yr Afancod flasu pob un cyn pleidleisio dros eu hoff un, a hynny trwy ddefnyddio papur pleidleisio a blwch pleidleisio.

scouts-4

Roedd yr Afancod yn dda iawn am sicrhau eu bod yn gwneud hyn i gyd yn ddistaw ac nad oeddynt yn edrych ar beth oedd y lleill yn pleidleisio drosto.

Yn dilyn pleidleisio cyhoeddwyd mai ‘Skittles’ oedd ffefryn yr Afancod.

Gallwch ymweld â gwefan ScoutsCymru am fwy o wybodaeth am y Bathodyn Her Democratiaeth ac i weld adnoddau wedi’u creu gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru i helpu arweinyddion i gwblhau’r gofynion.

Os hoffech i aelod o’r tîm ddod i ddechrau arni gyda’r bathodyn gyda’ch grŵp chi o Sgowtiaid, cysylltwch â ni ar dygynulliad@cynulliad.cymru neu 0300 200 6565.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply