Senedd Ieuenctid Cymru – Hyfforddi’r Hyfforddwr

Logo Senedd Ieuenctid Cymru

Lleoliadau ledled Cymru:

• Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018: YMCA, 58-60 Kingsway, Abertawe, SA15HQ

• Dydd Mercher 6 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA

• Dydd Mercher 13 Mehefin 2018: Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, Ystafell y Cyngor, Aberystwyth, SY23 3BU

• Dydd Gwener 15 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Swyddfa Gogledd Cymru, Parc y Tywysog, Rhodfa’r Tywysog, Bae Colwyn LL29 8PL

Amser: 09:30 – 12:30

Sesiwn hyfforddi tair awr am ddim i addysgu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc am y Cynulliad, a Senedd Ieuenctid Cymru sydd ar y gweill.

Diben yr hyfforddiant yw addysgu, grymuso a’ch galluogi i fynd i’ch cymunedau lleol i gyflwyno gweithdai am y Cynulliad a chael pobl ifanc i gymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:
– Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?
– Senedd Ieuenctid Cymru
– Y cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth gwefan
– Copïau o’r holl adnoddau

I gadw lle, cysylltwch â’n Tîm Gwybodaeth i’r Cyhoedd:
Ffôn: 0300 200 6565
E-bost: Cysylltu@cynulliad.cymru

No comments yet.

Leave a Reply