Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru

siwan-twitter-graphic-cy

DIOLCH.

Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, a chyhoeddodd y Llywydd Elin Jones AC ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru.

Gofynnwyd i chi sut fath o senedd ieuenctid yr oeddech am i’ch SENEDD IEUENCTID CHI fod, a sut y dylai eich cynrychioli chi. Cawsom ymateb gan filoedd ohonoch.

Bydd y syniadau, y farn a’r safbwyntiau yr ydych wedi rhoi o’ch amser i’w rhoi i ni nawr yn ein helpu i ddatblygu eich senedd ieuenctid.

Y dechrau yn unig yw hyn. Daliwch ati i gadw golwg, i gael gweld beth fydd y camau nesaf …

Mehefin 2017

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply