Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru

siwan-twitter-graphic-cy

Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, a chyhoeddodd y Llywydd Elin Jones AC ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru.

Ar ôl gweithio gyda’r aelodau o’n grŵp llywio allanol, pleser mawr yw cael cyhoeddi bod yr ymgynghoriad ar Senedd Ieuenctid Cymru yn FYW tan 30 Mehefin 2017!

Sut y gallwch chi gymryd rhan a llenwi’r ymgynghoriad?

  1. Ewch i’n gwefan Senedd Ieuenctid Cymru bwrpasol; yno mae’r holl wybodaeth am yr hyn yr ydym wedi ei wneud, a gallwch lenwi’r ymgynghoriad. seneddieuenctid.cymru
  2. Gwahoddwch Dîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc Comisiwn y Cynulliad i’ch ysgol/mudiad ieuenctid i gynnal gweithdy 60 munud ar yr ymgynghoriad. Anfonwch neges e-bost at dygynulliad@cynulliad.cymru i gael mwy o wybodaeth.
  3. Ewch i un o’n digwyddiadau pwrpasol ar gyfer yr ymgynghoriad ar Senedd Ieuenctid Cymru. Nifer gyfyngedig o leoedd sydd, felly ffoniwch 0300 200 6565 i archebu eich lle.
Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Mai, 2017
Lleoliad: Glan Llyn, Y Bala
Amser: 13:00 – 15:00
Dyddiad: Dydd Mercher, 31 Mai 2017
Lleoliad: Canolfan Halliwell, Caerfyrddin
Amser: 10:00 – 12:00
Dyddiad: Dydd Mercher 31 Mai, 2017
Lleoliad: YMCA Abertawe, Abertawe
Amser: 14:00 – 16:00
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 10 Mehefin 2017
Lleoliad: Stadiwm Cwmbrân, Cwmbrân
Amser: 10:00 – 12:00
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 10 Mehefin 2017
Lleoliad: Y Pierhead, Bae Caerdydd
Amser: 14:00 – 16:00
  • Os ydych am inni drefnu digwyddiad neu ddod i ddigwyddiad yn eich ardal chi, cysylltwch â ni drwy e-bost i’w drafod – dygynulliad@cynulliad.cymru

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous ar gyfer ieuenctid Cymru, ac rydym yn gobeithio y gallwn gwrdd â chymaint o bobl ifanc â phosibl i roi’r cyfle iddynt gyfrannu at yr ymgynghoriad.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply