Bil Cymru 2016

Rhagor o bwerau i’r Cynulliad

Mae cyfraith newydd sydd i’w drafod yn Senedd y DU wedi’i chyflwyno ar 07 Mehefin 2016.

Mae’r bil yn argymell y dylid lleihau y materion hynny sydd yn dod o dan rheolaeth San Steffan, er enghraifft porthladdoedd, cyfyngiadau cyflymder ac etholiadau lleol, a’u trosglwyddo i’r Cynulliad.

Dyma grynodeb o’r pwerau newydd sy’n cael eu cynnig i Gymru:

Ynni

Ffracio, prosiectau pŵer hyd at 350 MW

IMG_3126

Trafnidiaeth

Cyfyngiadau gyrru, trwyddedau i dacsis, rheolaethau porthladdoedd

87-12050617986g3z

Etholiadau

Oedran pleidleisio, amseroedd, maint ac enw.

Gweithwyr St Johns Ambulance

 

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am y pwerau uchod. Anfowch eich ymateb i’r blog yma neu danfonwch ebost at dygynulliad@cynulliad.cymru.

No comments yet.

Leave a Reply