Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Ymchwiliad i dyfodol S4C

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i ddyfodol S4C.

Mae’r ymchwiliad yn adeiladu ar safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor, a gyhoeddwyd yn eu adroddiad ‘ Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru’. Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Mae’r Pwyllgor bellach yn cynnal eu ymchwiliad eu hunain i S4C.

Mae’r Pwyllgor am gael gwybod a ydych chi’n credu bod teledu Cymraeg gystal ag y dylai fod a beth y mae cynulleidfaoedd yng Nghymru eisiau ei weld yn y dyfodol o ran darlledu yng Nghymru.

Lleisiwch eich barn trwy lenwi ein harolwg, sy’n cau ar 20 Mawrth. Bydd eich cyfraniadau yn bwydo i mewn i’r ymchwiliad a’r argymhellion terfynol.

www.bit.ly/DyfodolS4C

cwlc-welsh

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply