Pride Cymru 2016

1Dros benwythnos y 12 – 13 o Awst roeddem yn rhan o amryw o weithgareddau i ddathlu penwythnos Pride Cymru. Am y tro cyntaf fe gymerodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ran yng ngorymdaith Pride Cymru ar strydoedd Caerdydd; roedd y profiad yn anhygoel wrth weld miloedd o bobl yn gorymdeithio mewn undod. Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru rwydwaith o’r enw OUT-NAW, sydd yn grŵp o staff LGBT a chyfeillion; daeth nifer o aelodau’r rhwydwaith i’r digwyddiadau a mae cyd-Cadeiryddion y rhwydwaith wedi uwch lwytho eu profiadau a’u stori ar ôl y digwyddiadau ym mlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Darllenwch ein blog i glywed am ein cyfraniad i Pride Cymru 2016.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply