Pleidleisio@16?

A ddylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16 mlwydd oed?

Rhwng Mis Tachwedd 2014 a Mehefin 2015, buom yn ymweld ag ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau ieuenctid ledled Cymru i greu sgwrs genedlaethol am farn pobl ifanc ar ostwng yr oedran pleidleisio.

Mae ein hymgynghoriad, dan y teitl ‘Pleidleisio@16?’, wedi’r rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi eu barn ar amrywiaeth o bynciau pleidleisio, gan gynnwys: sut yr hoffent bleidleisio, y ffyrdd gorau o ddysgu am wleidyddiaeth, ymwybyddiaeth o gofrestru etholwyr ac a ydynt yn credu y dylai’r oedran pleidleisio gael ei ostwng i 16.

Ymatebodd dros 10,000 o bobl ifanc i’r ymgynghoriad ‘Pleidleisio @ 16?’ Diolch yn fawr am eich sylwadau.

Gallwch ddarllen yr adroddiad, crynodeb inffograffeg or video isod.

Lansiwyd yr adroddiad yn ein cynhadledd Llais Dy Gynulliad #ATY15 ar 15 Gorffennaf. Bu pobl ifanc yn trafod yr adroddiad mewn gweithdai a chawsant gyfle i holi Panel o Aelodau Cynulliad. Gwyliwch fideo o’r digwyddiad isod neu edrychwch ar ein ‘TagBoard’.

Lluniau

'Vote @ 16?' / 'Pleidleisio @ 16?'

Fideos

Mae Aelodau’r Cynulliad yn datgan eu barn am ostwng yr oedran pleidleisio.

Gwyliwch myfyrwyr o ysgolion Y Rhondda mynegodd rhai eu barn ar ostwng yr oed pleidleisio i 16

Myfyrwyr Coleg Cambria yn mynegi eu barn ar faterion fel gostwng yr oedran pleidleisio a phwysigrwydd addysg ynghylch gwleidyddiaeth

No comments yet.

Leave a Reply