Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Paul Glaze

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?”

Dyma beth ddwedodd Paul Glaze:

Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS).

Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS).

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi?

Mae sylfaen werthoedd i waith ieuenctid sydd wedi’i seilio ar barch at bobl ifanc ac ar egwyddorion cynhwysiant a chyfle cyfartal.

Mae gwaith ieuenctid yn gweithredu ar sail ‘perthynas wirfoddol’, ac mae hynny’n golygu bod pobl ifanc yn dewis ymgysylltu â’r gwasanaethau sydd ar gael, ac yn dylanwadu ar yr hyn sy’n cael ei ddarparu.

Darperir gwaith ieuenctid yng Nghymru gan y sector gwirfoddol a’r sector awdurdodau lleol, a thrwy amrywiaeth o ddulliau a lleoliadau gwaith ieuenctid.

Mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig oherwydd:

  • mae’n ein helpu i atgoffa gwleidyddion o anghenion pobl ifanc yng Nghymru;
  • mae’n darparu llwyfan arall i’r sector gwaith ieuenctid yng Nghymru fynegi’r anghenion hynny;
  • mae’n gyfle addysgiadol arall i bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid dynnu sylw at eu cyfraniad dyddiol a hynod o gadarnhaol ledled Cymru;
  • mae’n annog rhagor o bobl ifanc i gymryd rhan er mwyn dysgu rhagor am sut i greu newid: mewn sefydliadau gwaith ieuenctid, mewn cymunedau lleol, mewn Fforymau Ieuenctid, fel gwirfoddolwyr, fel dinasyddion Cymru;
  • mae’n tynnu sylw at yr angen am fuddsoddiad tecach mewn gwasanaethau ieuenctid, er mwyn sicrhau y ceir gwasanaeth cyson a chynhwysol ar gyfer pob person ifanc ledled Cymru;
  • gall rymuso pobl ifanc i helpu i leihau problem diffyg syniadau, i wireddu breuddwydion, i ennyn gobaith ac i ddatblygu dyheadau;
  • mae’n tynnu sylw at yr angen hollbwysig i sicrhau bod llais plant a phobl ifanc wrth wraidd y Llywodraeth, a bod plant a phobl ifanc yn gwybod pwy sy’n eu cynrychioli;
  • roedd gwleidyddion, pobl sy’n creu polisïau a phobl sy’n gwneud penderfyniadau ar bob lefel yn ifanc unwaith … ac mae’n beth da i’w hatgoffa o hynny!”

Paul Glaze
Prif Weithredwr
Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
@CWVYS
www.facebook.com/CWVYS
www.cwvys.org.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Etholiad y Cynulliad, sydd ar y gweill, ewch i wefan yr Etholiad www.2016.cymru.

 

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply