Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Mae ‘Dy Gynulliad’ yn ymweld a Gwersyll yr Urdd Glan Llyn

Wnaethoch chi fwynhau eich penwythnos?  Cafodd Lowri a Caryl o’r Tîm Allgymorth amser gwych pan aethant i Wersyll yr Urdd Glan Llyn ddydd Sadwrn i gwrdd â phobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd. Roedd yn gyfle gwych i siarad â phawb a chael gwybod pa faterion a phynciau y byddent yn hoffi eu trafod gydag […]

Darllen mwy
.

Enillydd iPad Dy Gynulliad

Llongyfarchiadau i Roger Bell, 12 oed o Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn yn Flint, enillydd cystadleuaeth yr haf i enill iPad! Am gyfle i enill un arall I gael copi caled o’r holiadur, ffonia 0845 010 5500 neu anfona e-bost at dygynulliad@cymru.gov.uk Mae gennym holiaduron yn yr ieithoedd a ganlyn hefyd: Arabeg, Bengaleg, Ffrangeg, […]

Darllen mwy
.

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn y Senedd

Ar 18 Hydref, bydd David Melding AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu rhai o Hindŵiaid Cymru i’r Senedd. Digwyddiad i nodi Mis Hanes Pobl Dduon yw hwn, ac mae’n cael ei drefnu ar y cyd â Heddlu De Cymru a Chyngor Hindŵiaid Cymru. Yn ogystal â chynnal y digwyddiad hwn, mae’r Cynulliad Cenedlaethol […]

Darllen mwy
.

Pobol ifanc yn dweud wrth Dy Gynulliad di: ‘Rhaid i’r Cynulliad feddwl am ffyrdd o ddod i ni’.

Mae wedi bod yn ymweliad diddorol arall. Yr wythnos hon aeth Mari Wyn Gooberman o Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â swyddfeydd Prosiect Arweinwyr Ifanc Achub y Plant yng Nghaerdydd ac roedd wedi gwirioni gyda’r adborth a gafodd. Yn ystod yr holl ymweliadau rydym wedi’u cael ledled Cymru, mae cyfraniad a brwdfrydedd y bobl ifanc […]

Darllen mwy
.