Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Beth sydd nesaf am Dy Gynulliad?

Mae’r nifer o holiaduron wedi eu llenwi a gawsom ni yn ôl ers mis Medi yn anhygoel, a bellach rydym ni’n brysur yn dadansoddi’r wybodaeth roddoch chi i ni. Teithiom ni ledled Cymru, gan gwrdd â phobl ifanc o ysgolion, canolfannau ieuenctid a neuaddau cymunedol. Roedd yr adborth a gawsom ni’n adeiladol ac yn werthfawr. […]

Darllen mwy
.

Mae disgyblion o Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn trafod wythnosau byrrach, cyfathrebu ac ati.

Treuliodd y tîm Dy Gynulliad amser yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn pan gyflwynwyd gwobr cystadleuaeth yr haf Dy Gynulliad i ennill iPad i’r enillydd Roger Bell. Rhoddodd hynny’r cyfle inni gyfarfod â phawb yn yr ysgol a sgwrsio am y math o bethau sy’n effeithio arnynt yn eu hardal leol. Cawsom drafodaeth ddifyr. […]

Darllen mwy
.

Mae ‘Dy Gynulliad’ yn ymweld a Gwersyll yr Urdd Glan Llyn

Wnaethoch chi fwynhau eich penwythnos?  Cafodd Lowri a Caryl o’r Tîm Allgymorth amser gwych pan aethant i Wersyll yr Urdd Glan Llyn ddydd Sadwrn i gwrdd â phobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd. Roedd yn gyfle gwych i siarad â phawb a chael gwybod pa faterion a phynciau y byddent yn hoffi eu trafod gydag […]

Darllen mwy
.