Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Myfyrwyr Plas Dwbl yn datblygu’u llais democrataidd

Yn dilyn cyfres o weithdai Addysg Allgymorth, penderfynodd myfyrwyr o Goleg Fferm Plas Dwbl yn Sir Benfro wneud y mwyaf o’u hymwybyddiaeth ddemocrataidd newydd a chyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r ddeiseb yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i roi rhagor o gyfleoedd i bobl ifanc ddi-waith ymgymryd â gwaith […]

Darllen mwy
.

Blwyddyn 2013 prysur, gyda llawer mwy i ddod yn 2014.

Blwyddyn newydd dda! Ar ôl seibiant haeddiannol dros y Nadolig, mae’r Aelodau a’r staff yn paratoi at dymor prysur arall. Y llynedd, buom yn ymdrin â llawer iawn o faterion pwysig, o berfformiad disgyblion ysgolion Cymru o’u cymharu â disgyblion gwledydd eraill, i’r modd y caiff ein hysbytai eu rhedeg. O effaith llifogydd (a oedd […]

Darllen mwy
.