Pabis: Weeping Window

Pabis: Weeping Window, Senedd, Bae Caerdydd

Pabis: Weeping Window, Senedd, Bae Caerdydd

 

Ymweliadau Ysgolion a Gweithdai am Ddim – Medi 2017

I nodi Poppies: Weeping Window yn y Senedd/ yng Nghaerdydd a Chanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, mae rhaglen ddysgu gyffrous wedi cael ei chynllunio ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd mewn partneriaeth â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd Poppies: Weeping Window yn cael ei arddangos yn y Senedd rhwng 8 Awst a 25 Medi. Fel rhaeadr sy’n cynnwys sawl mil o babïau ceramig wedi’u gwneud â llaw, gwelwyd y cerflun yn wreiddiol yn arllwys i’r llawr o ffenestr uchel yn Nhŵr Llundain fel rhan o’r gosodiad Blood Swept Lands and Seas of Red, ac mae’r daith yn gyfle gwych i ysgolion ymweld â’r Senedd ac archwilio symbol parhaol y pabi.

 

ARCHEBWCH YMWELIAD NAWR AR GYFER EICH DOSBARTH!

Y cyfan sydd angen ei wneud yw anfon e-bost at y tîm i drefnu ymweliad ysgol am ddim ym mis Medi a chael y pecyn adnoddau i athrawon gyda chyfoeth o gynlluniau gwersi ymarferol a gweithgareddau dwyieithog ar gyfer y meysydd Llythrennedd, Hanes a Chelf: cysylltu@cynulliad.cymru

 

GWEITHDAI ADRODD STRAEON DIGIDOL AM DDIM I YSGOLION

13 – 15 Medi yn Y Senedd

Cyfle i brofi diwrnod llawn o weithgareddau yn y Senedd ac archwilio’r gwaith celf drwy lens ddigidol wrth ffilmio a golygu ffilmiau byr fel ymateb y dosbarth. Caiff gweithdai eu teilwra i wahanol grwpiau blwyddyn ac maent yn ennyn sgiliau adrodd stori, byrddau stori, ffilmio, golygu a rhannu.

Archebwch un o’r sesiynau cyfyngedig diwrnod llawn hyn: cysylltu@cynulliad.cymru

I gael mwy o wybodaeth am raglen lawn o ddigwyddiadau celfyddydol anghyffredin 14-18 NOW, ewch i’r wefan: http://www.1418now.org.uk

#PoppiesTour

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply