O ddiddordeb? Heb eu gweld na’u clywed?

IMG_7962Pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl ifanc yn y Pumed Cynulliad?

Mae’r adran ymchwil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi erthyglau ymchwil ar lu o faterion. Dyma rai o’r erthyglau a fydd, efallai, o ddiddordeb i chi.

Ar 17 Mai 2016 cyhoeddwyd blog yn amlinellu pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl ifanc yn y Pumed Cynulliad. Nodwyd hefyd rhai penderfyniadau a fydd o bwys i blant a phobl ifanc.

Darllenwch mwy am Flaenoriaethau Plant a Phobl Ifanc

 

Hawliau Plant yng Nghymru: Y Diweddaraf

Yn fwy diweddar cyhoeddwyd erthygl yn archwilio’r argymhellion a wnaed gan y Cenhedloedd Unedig yn dilyn eu hadolygiad ar ba gynnydd a wnaed ar hawliau plant yng Nghymru.

Cysylltwch â ni drwy @DyGynulliad neu dygynulliad@cynulliad.org am ragor o wybodaeth.

Tagged with: ,

,

No comments yet.

Leave a Reply