Gwaith Ieuenctid Cymru 2016 – Noson Gwobrwyo Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2016

Nos Wener, 24 Mehefin 2016, cynhaliwyd y noson flynyddol i Wobrwyo Gwaith Ieuenctid. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru, Llandudno, ac roedd dros 150 o bobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a chynrychiolwyr sefydliadau yn bresennol gan gynnwys Caryl Hughes o’r tîm ni yn y Cynulliad.

Wobrwyo Gwaith Ieuenctid. Cynhaliwyd

Wobrwyo Gwaith Ieuenctid Cynhaliwyd

Ar ôl cyrraedd, roedd cyfle i bawb gofrestru ac i ymweld â’r stondinau gwybodaeth. Yn ogystal â’n stondin ni roedd tair stondin arall o Lywodraeth Cymru, Atkins Associates a Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Roeddent yn dangos y gwaith y buont yn ei wneud yn ddiweddar a’r gwaith sydd ar y gweill.

Dechreuwyd y noson gydag adloniant gan y dewin Howard Hughes dros swper a pherfformiadau lleisiol gan Craig Ryder, Amelia Munro ac Erin Dolan, bob un o ardal Conwy. Yna cafwyd cyfle i roi cynnig ar ychydig o ‘bît bocsio’ gyda Mr Phormula. Roedd hi wedyn yn bryd cyflwyno’r gwobrau.

Roedd y beirniaid wedi llunio rhestr o bobl ifanc ar gyfer pob gwobr, a chafodd y gynulleidfa gyfle i weld fideo o bob person ifanc a’r gwaith y buont yn ei wneud. Roedd pob prosiect yn dangos y gwaith arbennig y mae holl bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ledled Cymru yn ei wneud yn flynyddol a dylai pawb fod yn falch iawn ohonynt eu hunain.

Yna, roedd yn bryd i Caryl gyflwyno’r wobr ar gyfer Prosiect Gwaith Ieuenctid a arweiniwyd gan Berson Ifanc. Cabinet Ieuenctid Bro Morgannwg gipiodd y wobr yn sgil eu gwaith ar adroddiad am gludiant ar fysiau. Da iawn nhw!

Roedd hi’n noson wych ac yn gyfle da i gyfarfod â gweithwyr ieuenctid, sefydliadau a phobl ifanc o bob rhan o Gymru. Llongyfarchiadau mawr i bawb enillodd ar y noson.

Wobrwyo Gwaith Ieuenctid Cynhaliwyd

Wobrwyo Gwaith Ieuenctid Cynhaliwyd

 

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply