Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Beth rydych chi’n feddwl?

Llun o'r Senedd o'r tu allan

Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydym am ichi roi gwybod inni beth rydych yn ei feddwl o gynnig i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gallwch ddweud wrthym beth yr ydych yn feddwl yma.

Unrhyw gwestiynau? Anfonwch e-bost at dygynulliad@cynulliad.cymru

Pam nawr?

Os bydd Senedd y DU yn pasio deddf (o’r enw Mesur Cymru) yn gynnar yn 2017, pryd hynny fydd yn rhoi pwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud deddf newydd i newid ei enw.

 

Dechreuodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.  Doedden ni ddim yn gallu gwneud deddfau’r adeg hynny. Yn araf fe wnaeth Senedd y DU roi hawl inni wneud mwy. Yn raddol dros y blynyddoedd mae Senedd y DU wedi gadael i ni wneud mwy o bethau, mae ein rôl nawr yn debyg i seneddau eraill.

 

Cafodd Aelodau’r Cynulliad ddadl ar y pwnc hwn ym mis Gorffennaf, a chytunwyd y dylai enw’r Cynulliad adlewyrchu ei statws fel senedd genedlaethol, a bod angen inni wahodd a chlywed safbwyntiau o bob cwr o Gymru.  Rydym nawr yn gofyn i bawb yng Nghymru am beth yw eu barn am newid enw’r Cynulliad.

 

 

 

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply