Wythnos gyntaf ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’

Mae wythnos lawn gyntaf yr ymgynghoriad ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’ wedi cyd-daro â dechrau tymor y Cynulliad.

Felly, mae eich Aelodau Cynulliad, a’r staff sy’n rhoi cymorth iddynt, wedi bod yn ailgydio yn y drefn arferol o ymgymryd â busnes y Cynulliad (yn ogystal â’r gwaith etholaeth y maent yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn). Mae hyn yn golygu trafod materion pwysig a deddfau newydd yn y Siambr, yn ogystal â gwneud gwaith manwl mewn grwpiau llai a elwir yn bwyllgorau. Mae’r pwyllgorau eisoes wedi ystyried amrywiaeth eang o faterion yr wythnos hon, gan gynnwys rôl dinasoedd yn economi Cymru, sut yr ydym yn cydweithio â’r Undeb Ewropeaidd, materion sy’n effeithio ar y broses o adeiladu tai, a chyfraith newydd sy’n effeithio ar ysgolion.

Yn ogystal â gweithio gyda’m cydweithwyr i sicrhau bod busnes y Cynulliad yn rhedeg yn esmwyth, rwyf wedi mwynhau darllen yr ymatebion a gawsom hyd yn hyn i’r ymgynghoriad yn fawr iawn. Maent yn gymysgedd go iawn o syniadau gwych! Mae rhai ohonynt yn ymdrin â sut yr ydym yn ymgysylltu â phobl ifanc ar-lein, er enghraifft drwy apiau a fideos. Mae eraill yn ymwneud â’r pethau y gallwn eu gwneud wyneb yn wyneb, gan gynwys ymweld â chi yn eich cymunedau. Ni fyddwn yn gallu gwneud popeth ar unwaith, felly sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed cyn y byddwn yn penderfynu ar y ffyrdd gorau o ymgysylltu.

Mae angen cynifer o safbwyntiau a syniadau â phosibl arnom er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd barn pawb ledled Cymru i ystyriaeth. Felly, os nad ydych chi wedi dweud eich dweud, dyma’r amser i gyfrannu! Byddai’n ardderchog pe gallech lenwi’r holiadur, gan y byddai hynny yn ein helpu i gymharu’r atebion a roddir gan bobl a mannau gwahanol (ac efallai y byddwch yn ennill dyfais iPad). Mae nifer o ffyrdd eraill i gymryd rhan hefyd, ac rwy’n eiddgar i weld yr hyn y gallwch ei wneud drwy gyfrwng fideo dros yr wythnosau i ddod, yn ogystal ag ymuno â’r drafodaeth ar Facebook a Twitter. Peidiwch ag anghofio ein bod yn gallu ymweld â chi os byddwch yn trefnu ymweliad – ond peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr cyn dweud wrthym!

Hwyl am y tro,
Chris Warner
Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth

No comments yet.

Leave a Reply