Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dod i Gasnewydd #SeneddCasnewydd

#SeneddCasnewydd yw’r trydydd tro i Cynulliad Cenedlaethol Cymru fynd ar daith, ar ôl ymweld ag Abertawe a Wrecsam yn 2015.

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws y ddinas rhwng 20-25 Mawrth, gan weithio gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol a ieuenctid.

Fel tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad byddwn yn ymweld â cyfanswm o 19 grŵp yn ystod #SeneddCasnewydd er mwyn siarad hefo pobl ifanc am Cynulliad Cenedlaethol Cymru a beth mae’n ei wneud. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys Cyngor Ieuenctid Casnewydd, Ysgol Uwchradd Bassaleg, Ysgol Uwchradd Casnewydd, Canolfan Cymuned Duffryn a YMCA Casnewydd.

Rydym yn edrych ymlaen at wythnos wych o gyfarfod hefo pobl ifanc a sicrhau eu bod yn derbyn y cyfle i ymgysylltu â’r Cynulliad.

Am fwy o wybodaeth yn ystod yr wythnos, cofiwch ddod yn ôl yma, at ein tudalen Facebook a hefyd ein dilyn ar trydar @DyGynulliad ac Instagram – dygynulliadyourassembly

#SeneddCasnewydd

#SeneddCasnewydd

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply