Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad

Beth yw’r Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad?

Sesiwn hyfforddiant ddiddorol a llawn hwyl i addysgu pobl ifanc am waith y Cynulliad yw’r Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad. Y nod yw eu grymuso a’u galluogi i fynd i’w cymunedau lleol i gyflwyno gweithdai ar y Cynulliad i bobl ifanc eraill.

Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad

Bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau.

 

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

  • Gweithdy ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?’
  • Sgiliau o Hwyluso
  • Gwybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol a’r wefan
  • Copïau o’r adnoddau i gyd
  • Cymorth gan staff y Cynulliad

Yn barod, mae Girl Guiding Cymru, Fforwm Ieuenctid Powys, Fforwm Ieuenctid Caerffili, Cyngor Ieuenctid Sir Gar, Llais Ifanc a Gennex Sir Benfro wedi cwblhau’r sesiwn hyfforddiant ac wedi bod yn brysur yn cyflwyno gweithdai i bobl ifanc yn eu cymunedau lleol.

Dywedodd Christian Webb, Cadeirydd Llais Ifanc, Panel Cynghori Ieuenctid Youth Cymru, fod y bobl ifanc y cyflwynodd y sesiwn iddynt “wir wedi mwynhau’r sesiwn ac yn meddwl bod adnoddau’r Cynulliad yn ddiddorol ac wedi’u cynllunio’n dda”.

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth am y cynllun, anfonwch e-bost atom i dygynulliad@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565 a chofiwch ein dilyn ar Twitter yn @dygynulliad.

Llais Ifanc

Phobl Ifanc o Llais Ifanc yn y Senedd.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply