Llysgennad Dy Gynulliad – Emily o Girlguiding Cymru

Helo. Fy enw i yw Emily Jones ac rwy’n 13 oed ac yn dod o’r Waun, Gogledd Cymru. Ym mis Chwefror eleni, cymerodd mudiad y Girl Guides, yr wyf yn aelod ohono, ran mewn gwyliau cymorth cyntaf / meddygol ym Mroneirion, sef pencadlys y mudiad. Fe wnaethom ddysgu llawer o bethau diddorol am beth i’w wneud mewn argyfwng a gwahanol afiechydon sy’n effeithio ar bobl.

Digwyddiad mawr arall oedd  i gynrychiolydd o’r enw Caryl, o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddod i ymweld â ni i siarad am y gwaith a wneir yno. Ar y diwedd cawsom becynnau a oedd yn cynnwys yr un adnoddau a dywedwyd wrthym am wneud cyflwyniad i grŵp o ddeg neu fwy o bobl i ddangos beth yr oeddem wedi’i ddysgu.

Ar 22 Mawrth gwnes fy nghyflwyniad i Flynyddoedd 5 a 6 Ysgol Gynradd Reoledig Pentre. Daeth Caryl i’r ysgol i fy helpu.

Emily a'r disgyblion - tasg cytuno neu anghytuno

Emily a’r disgyblion – tasg cytuno neu anghytuno

Ar y dechrau roeddwn yn nerfus iawn, ond yn y pen draw fe wnes ddod i arfer a chael llawer o hwyl! Dechreuwyd gyda gêm lle’r oedd yn rhaid i’r disgyblion ddweud a oeddent yn cytuno neu’n anghytuno â datganiadau am wleidyddiaeth. Nid oedd llawer ohonynt yn gwybod llawer neu ddim yn poeni.

Disgyblion yn cymryd rhan yn y dasg cytuno neu anghytuno

Disgyblion yn cymryd rhan yn y dasg cytuno neu anghytuno

Fe wnaethom hefyd edrych ar waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gofynnwyd a oeddent yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Dywedais wrthynt am y Senedd ym Mae Caerdydd a’r Siambr y tu mewn. Fe wnaethant ddysgu bod pum aelod Cynulliad ar gyfer pob person yng Nghymru a gofynnwyd i’r disgyblion ddarganfod pwy oedd eu Haelodau hwy.

Disgyblion yn chwilota am meysydd pwnc y Cynulliad yn y murlun

Disgyblion yn chwilota am meysydd pwnc y Cynulliad yn y murlun

Chwaraewyd ychydig mwy o gemau a oedd yn cynnwys cardiau gwir neu’n anwir, gêm lle’r oedd yn rhaid iddynt ddod o hyd i bynciau cudd a gêm chwilio gyda murlun.

Roedd y cyfan yn brofiad gwych ac fe wnes i ei fwynhau’n fawr!

Diolch!

Emily a'r holl disgyblion yn Ysgol Pentre, Y Waun

Emily a’r holl disgyblion yn Ysgol Pentre, Y Waun

No comments yet.

Leave a Reply