Llysgennad Dy Gynulliad – Eleanor o Girlguiding Cymru

Helo, fy enw i yw Eleanor. Rydw i’n 14 oed ac yn byw ym Maes Glas, gogledd Cymru. Ym mis Chwefror, mi es i Froneirion sef Pencadlys Girl Guiding Cymru. Dysgais am bethau fel gwyddoniaeth, chwaraeon a meddygaeth ond fe wnes i hefyd ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Ar 15 Mehefin mi es i fy hen ysgol gynradd (Ysgol Licswm) er mwyn dysgu ychydig am y Cynulliad i’r plant. Daeth Caryl i helpu a darparwyd eitemau gan y Cynulliad i wneud hyn yn bosibl.

Eleanor a disgyblion Ysgol Licswm yn barod ar gyfer y sesiwn

Eleanor a disgyblion Ysgol Licswm yn barod ar gyfer y sesiwn

Roeddwn yn teimlo’n nerfus i ddechrau ond ar ôl dipyn roeddwn yn fwy hyderus. Fe wnaethom chwarae gêm cytuno neu anghytuno er mwyn gweld beth oedd barn y plant am wleidyddiaeth a’r Cynulliad. Doedd llawer o’r plant ddim yn hoffi gwleidyddiaeth neu ddim yn deall.

Disgyblion Ysgol Licswm yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gwir neu gau

Disgyblion Ysgol Licswm yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gwir neu gau

Aeth y sesiwn yn dda iawn a dysgodd y plant lawer. Fe wnaethom chwarae gêm gwir neu anwir a chael llawer o hwyl! Fe wnaethom edrych ar waith y Cynulliad a’r gwahaniaeth rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Siaradais am y Senedd a’r cyfarfodydd sy’n cael eu cynnal y tu mewn.

Disgyblion Ysgol Licswm yn chwilota yn y murlun

Disgyblion Ysgol Licswm yn chwilota yn y murlun

I orffen, siaradais am y 21 pwnc y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru eu newid ac fe wnaethom chwarae mwy o gemau fel dod o hyd i symbolau’r 21 pwnc yn y murlun. Roedd yn brofiad gwych ac rydw i’n ddiolchgar iawn. Mae’r profiad wedi bod yn anhygoel.

Diolch yn fawr.

Eleanor a disgyblion Ysgol Licswm

Eleanor a disgyblion Ysgol Licswm

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply