Llysgenhadon Dy Gynulliad yn derbyn eu tystysgrifau

Ddydd Gwener 5 Mai, derbyniodd Alice a Lauren, sydd wedi rhedeg eu sesiynau eu hunain er mwyn addysgu pobl ifanc eraill am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, eu Tystysgrif Llysgennad Dy Gynulliad gan Michelle Brown AC, eu Haelod Cynulliad Rhanbarthol dros ogledd Cymru

Cyflwynodd Alice ei sesiwn i grŵp o ddisgyblion blwyddyn 7 yn ei hysgol, sef Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Saltney. Wedi iddi gwblhau ei harholiadau, mae’n gobeithio dychwelyd i’r ysgol er mwyn cyflwyno’r sesiwn i holl ddosbarthiadau blwyddyn 7 er mwyn parhau i addysgu pobl ifanc am y Cynulliad.

Cyflwynodd Lauren ei sesiwn i’w Huned Brownies ym Mrychdyn. Mwynhaodd y Brownies ddysgu am  Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn fawr ac mae Lauren yn gobeithio parhau i ddefnyddio’r hyn y mae wedi’i ddysgu am y Cynulliad i helpu eraill i ddysgu.

Alice a Lauren yn derbyn eu tystysgrifau gan Michelle Brown AC

Alice a Lauren yn derbyn eu tystysgrifau gan Michelle Brown AC

Wedi iddi dderbyn ei thystysgrif, dywedodd Alice, “Rwyf wir wedi mwynhau dysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae wedi bod yn ddiddorol clywed barn pobl ifanc eraill am wleidyddiaeth pan redais fy sesiwn”

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Llysgennad Dy Gynulliad, cysylltwch â ni – dygynulliad@cynulliad.cymru

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply