Llysgenhadon Cyngor Ysgol

Ydych chi’n dymuno ehangu’r cyfleoedd ymgysylltu sydd ar gael i’ch cyngor ysgol?

Rhowch eich enw ymlaen i gofrestru fel Llysgennad Cyngor Ysgol y Cynulliad Cenedlaethol, a byddwch yn derbyn:

  • gweithdy rhad ac am ddim yn eich ysgol, wedi’i deilwra i gyd-fynd â’ch amserlen;
  • cyfle i aelodau’r cyngor benderfynu pa faterion gwleidyddol sy’n bwysig iddynt fel pobl ifanc, a dweud eu dweud ar flog Dy Gynulliad Di; a
  • chyfleoedd i gyfrannu at ymchwiliadau’r Cynulliad, fel bod lleisiau eich disgyblion yn cael eu clywed yn y Senedd.

Bydd pob cyngor ysgol sy’n cymryd rhan yn cael tystysgrif a bydd cyfle i’r Cynulliad ymgynhori â hwy ar unrhyw ymchwiliadau yn y dyfodol sy’n effeithio ar bobl ifanc.

I gael gwybod mwy, neu i drefnu gweithdy rhagarweiniol, anfonwch e-bost i cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

Swyddog addysg yn siarad â disgyblion

Swyddog addysg yn siarad â disgyblion

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply