Llsygenhadon Dy Gynulliad – Ysgol Uwchradd y Drenewydd

Yn ddiweddar, daeth Ysgol Uwchradd y Drenewydd yr ysgol gyntaf yn Sir Drefaldwyn i ennill statws Llysgennad Cyngor Ysgol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Nod y cynllun Llysgenhadon Cyngor Ysgol yw cael cynghorau ysgol i ymwneud yn fwy uniongyrchol â gwaith y Cynulliad.

 

Mae ysgolion a ardystiwyd yn cael ymweliad gan aelodau staff i ddysgu am y Cynulliad, yn cyflwyno blog i wefan Dy Gynulliad, ac yn cytuno i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau yn y dyfodol ar bethau sy’n effeithio ar bobl ifanc.

Russell George AC yn cyflwyno'u tystysgrif i Gynulliad y Myfyrwyr.

Russell George AC yn cyflwyno’u tystysgrif i Gynulliad y Myfyrwyr.

Mae Cynulliad y Myfyrwyr hefyd wedi cymryd rhan mewn ymgyngoriadau cenedlaethol ar Senedd Ieuenctid Cymru a Diwygiadau Etholiadol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru.

 

Meddai Russell George AC, wrth gyflwyno’r dystysgrif i Gynulliad y Myfyrwyr ac esbonio rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru, “Mae cynllun y Llysgenhadon Cyngor Ysgol yn weddol newydd, a’r nod yw annog cynghorau ysgol i ymwneud yn fwy uniongyrchol â gwaith y Cynulliad. Hoffwn longyfarch yr ysgol ar ei llwyddiant, ac mae bob amser yn wych cael fy ngwahodd yn ôl i’r ysgol a fynychais fy hun. Fe wnes i fwynhau’r sesiwn Hawl i Holi gyda chyngor yr ysgol yn arbennig, ac nid oedd prinder cwestiynau na sylwadau.”

 

Meddai Clerc Cynulliad y Myfyrwyr, Mr R Williams “Rydym wrth ein bodd mai ni yw’r ysgol gyntaf yn Sir Drefaldwyn i ennill y dyfarniad hwn – mae’n brawf go iawn o waith caled ac ymroddiad pob aelod o ran cynrychioli myfyrwyr a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd.”

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply