KPC Youth yn cwrdd â’u Haelodau Cynulliad

Blog gan Ashleigh a Cerys, KPC Youth

Gwahoddwyd Aelodau’r Cynulliad (AC) i ddod i KPC, sef elusen ieuenctid yn y Pîl, i weld ble’r ydym yn mynd a beth yr ydym yn ei wneud, gan obeithio y gallent ein helpu i ddiogelu ein hail gartref!

Roeddem wedi ymweld â’r Senedd yn ystod yr haf ac wedi gwir fwynhau cael edrych o gwmpas a gweld beth oedd yn digwydd yno. Roedd Gareth, ein tywysydd, yn ddoniol a choronodd y daith inni! Teimlwyd fod y sesiwn wedi rhoi agoriad llygad inni. Cawsom ein hysbrydoli’n sydyn gan y wybodaeth a roddwyd inni a sylweddoli y gallai fod yn gyfle i godi ymwybyddiaeth. Fel arfer, ni fyddai gwleidyddiaeth a’r Cynulliad Cenedlaethol yn apelio at bobl ifanc fel ni, ond newidiodd hyn ein meddwl. Teimlwyd ein bod wedi cael gwrandawiad, wedi cael lleisio’n barn ac wedi cael cefnogaeth gan bawb.

Daeth Aelodau’r Cynulliad i KPC ddydd Mawrth diwethaf ar ôl inni wneud fideo i’w gwahodd, gan edrych ar ffyrdd y gallem geisio achub KPC rhag cau oherwydd problemau ariannu. Fe wnaethant gyrraedd yn ystod hanner tymor, ac roeddem yn falch o’u cyfarfod. Aethom â hwy o gwmpas a dangos cyflwyniad yr oeddem wedi’i wneud am KPC iddynt. Dangoswyd ein fideo gwyliau haf iddynt hefyd ac fe wnaethant ei fwynhau’n fawr. Gallent weld fod gennym le unigryw a cŵl sy’n ein cadw’n ddiogel. Teimlwyd eu bod yn pryderu amdanom a bod ganddynt ddiddordeb. Rydym yn teimlo ein bod wedi gallu cyfleu ein pwynt a bod ein lleisiau wedi cael eu clywed! Mae hyn yn bwysig i ni a phobl ifanc eraill a dyna ran o’r rheswm pam y gwnaethom hyn.

Mae angen llefydd fel KPC arnom oherwydd eu bod yn cadw pobl ifanc yn ddiogel ac allan o berygl! Fe wnaethant dderbyn hyn a gobeithio y bydd pobl eraill yn gwneud hynny hefyd. Mae’n bwysig bod gennym lais yn yr hyn yr ydym yn ei wneud a ble’r ydym yn mynd ac mae gwaith ieuenctid yn gwneud hynny.

Diolch am wrando arnom.

Ashleigh a Cerys gyda Bethan Jenkins AC a Peter Black AC.

Ashleigh a Cerys gyda Bethan Jenkins AC a Peter Black AC.

 

, ,

No comments yet.

Leave a Reply