Hygyrchedd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau y gall pawb ddefnyddio’r safle hwn.
Rydym wedi ceisio sicrhau bod y safle hwn yn cadw at y canllawiau a ganlyn:

 • HTML 4/5
 • CSS 2.0
 • WAI AA

Adeiladwyd y safle â system rheoli cynnwys Côd Agored WordPress. Mae cymuned WordPress wedi ymrwymo i sicrhau bod WordPress yn ddull hygyrch o adeiladu gwefannau a’i fod yn eich helpu chi i greu gwefannau sydd hefyd yn hygyrch.

Er mwyn dilysu’n côd, rydym wedi defnyddio Total Validator.

Total Validator

Offeryn dilysu gwefannau yw ‘Total validator Pro’, sy’n ymdrin â dilysrwydd a hygyrchedd côd marcio ac arddull gwefan (CSS). Mae’n diweddaru eich systemau yn rheolaidd drwy ddiweddariadau byw, gan sicrhau y cynhelir profion bob amser yn erbyn manylebau diweddaraf W3C/WCAG.

Mae’n darparu:

 • Offeryn dilysu côd marcio sy’n gwirio dilysrwydd yn erbyn manylebau W3C ar gyfer HTML5.
 • Offeryn dilysu hygyrcheddyn erbyn WCAG (2.0), i safon AA.
 • Offeryn dilysu CSS yn erbyn safonau W3C (Lefel 3).

Porwyr

Rhoddwyd y wefan ar brawf gyda’r rhan fwyaf o’r profwyr mwyaf poblogaidd ac i’w weld ar ei orau, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cydraniad sgrin 1024×768.

Rhoddwyd gwefan www.dygynulliad.org ar brawf gyda’r porwyr a ganlyn:

 • Chrome 29+
 • Firefox 23+
 • Internet Explorer 9+
 • Safari 5+ (PC)
 • Safari 6+ (MAC)

Ategion

Rydym hefyd yn defnyddio PDFs mewn mannau fel dogfen safonol i’w llwytho. Os hoffech y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Acrobat Reader, cewch gopi oddi ar wefan Adobe.

E-bostiwch dygynulliad@cynulliad.cymru gydag unrhyw ymholiadau