Hyfforddi’r hyfforddwr: Gweithwyr Proffesiynol

Both cy

Eisiau dysgu mwy am Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Ar ddydd Mawrth 22 Tachwedd byddwn yn cynnal sesiwn hyfforddiant, yn rhad ac am ddim, i addysgu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc am waith y Cynulliad. Bydd yr hyfforddiant yn eich grymuso a’ch galluogi i gyflwyno gweithdai ar y Cynulliad i bobl ifanc yn eich cymunedau.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

  • Gweithdy o dan y pennawd: ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?’
  • Gwybodaeth am y broses ddatganoli yng Nghymru
  • Gwybodaeth am gyfryngau cymdeithasol a gwefannau
  • Copïau o’r adnoddau sydd ar gael, gwybodaeth fonitro a chymorth gan staff y Cynulliad.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal mewn dau lleoliad. Bydd un yn cael ei gynnal yn swyddfa’r gogledd, Bae Colwyn a’r llall yn cael ei gynnal yn Tŷ Hywel, Bae Caerdydd. Bydd y ddau yn cael ei gynnal 10.00 – 16.00.

Os hoffech chi archebu lle ar gyfer y hyfforddiant yn unrhyw leoliad, cysylltwch â Caryl Mai Hughes:

  • 0300 200 6573
  • Caryl-mai.hughes@cynulliad.cymru

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply