Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith

Mae’r Pwyllgor Menter a Busnes wedi cwblhau ymchwiliad o’r enw Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith.

Pwrpas yr ymchwiliad oedd holi pobl ifanc rhwng 16-24 oed am eu profiadau wrth geisio dod o hyd i waith. Ymysg y cwestiynau a ofynnwyd oedd:

  • Pa fath o broblemau y gallech fod wedi eu hwynebu wrth chwilio am waith?
  • A ydych yn teimlo bod cyflogwyr wedi gweld eich oedran neu ddiffyg profiad fel ffactor negyddol wrth wneud cais am swyddi?
  • A ydych yn cael y gefnogaeth a’r hyfforddiant sgiliau sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i ddod o hyd i waith? Os na, beth fyddai’n eich helpu?

Dyma rai fideos o bobl ifanc yn rhoi tystiolaeth am eu profiadau:

 

Emily Hesketh – Changing Rooms, Changing Lives (Saesneg yn unig)

Wnaeth Emily gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Mark Phillips o Sancler, Sir Gaerfyrddin (Saesneg yn unig)

Wnaeth Mark gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Freya Boff – Freyaloi’s Art (Saesneg yn unig)

Wnaeth Freya gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Sam Piper – The LOTS Project (Saesneg yn unig)

Wnaeth Sam gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Jack Morrisson – NEETS jobs (Saesneg yn unig)

Wnaeth Jack gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Naomi – Digartref Ynys Môn (Saesneg yn unig)

Wnaeth Naomi gymryd rhan mewn trafodaeth gyda Tîm Allgymorth y Cynulliad i rannu ei theimladau am y rhwystrau sy’n gwynebu pobl ifanc wrth drio dod o hyd i waith a ffyrdd o wella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc.

Beth sydd wedi digwydd i dystiolaeth y bobl ifanc?

Mae’r Pwyllgor wedi gwrando ar y dystiolaeth a roddodd y bobl ifanc, ac wedi ei hystyried yn ddwys. Mae’r fideo hwn yn rhoi’r diweddaraf ar y wybodaeth y rhoddodd pobl ifanc a’r hyn y mae’r Pwyllgor yn mynd i’w wneud nesaf.

Gallwch hefyd lwytho’r ddogfen isod i gael gwybodaeth fanylach am yr ymchwiliad cyfan.

Adroddiad ar Helpu Pobl Ifanc i gael Gwaith (PDF, 188KB)

Tagged with: ,

,

No comments yet.

Leave a Reply