Helo, a chroeso i’n blog cyntaf!

Byddwn yn diweddaru’r blog hwn dros y misoedd nesaf wrth i ni ofyn i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yng Nghymru i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ‘Dy Gynulliad di – Dy lais di, dy ffordd di’ a dweud wrthym sut y gallwn ni yn y Cynulliad dy helpu i leisio dy farn am y pethau sy’n bwysig i ti drwy gymryd rhan yn ein gwaith.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gennyt, oherwydd nid cyhoeddi blog gyda ni yn siarad â chi yn unig yw’r bwriad yma. Hoffem glywed gan unrhyw berson ifanc a hoffai ysgrifennu blog ar ei brofiadau o gymryd rhan yn y prosiect hwn ar gyfer y safle hwn. Neu i nodi pam mae’n teimlo y dylai pobl ifanc gael lleisio eu barn (neu beidio!) Cysyllta â ni os wyt yn teimlo yr hoffet roi cynnig arni.

Mae pawb yma yn y Cynulliad yn gyffrous iawn am y prosiect hwn ac maent yn edrych ymlaen at glywed gennyt. Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod nifer o ffyrdd gwahanol i ti gysylltu â ni, ond os ydym wedi anghofio rhywbeth, cofia roi gwybod i ni!

Gallet edrych ar ein sianel YouTube ac ychwanegu dy fideo dy hun ati hefyd? Nid oes yn rhaid i’r deunydd fod yn ffilm fawreddog safonol – dim ond deunydd byr wedi’i ffilmio ar dy ffôn ohonot ti a’th ffrindiau yn siarad am y materion sy’n bwysig i chi fyddai’n wych.

A fyddai modd i ti roi o’th amser i lenwi ein holiadur hefyd tybed? Gall dy sylwadau nid yn unig arwain at newidiadau yn y modd y bydd y Cynulliad yn gweithio, ond hefyd mae’n bosibl i ti ennill i-pad dim ond am gymryd rhan!

Wel, dyna gau pen y mwdwl gennym ni am y tro, ond tyrd yn ôl atom yn fuan i ddarllen y blog gwadd cyntaf gan ddisgyblion Ysgol Bro Morgannwg yn ne Cymru. Pwy a ŵyr, efallai y byddant yn dy ysgogi di i ysgrifennu gair ar ein cyfer hefyd …

Dymuniadau gorau,
Abi
(Rheolwr Prosiectau)

No comments yet.

Leave a Reply