Hacio’n Holi yn y Senedd

Pob ifanc yn mynnu llais!

img_1032

Bob blwyddyn bellach, mae criw Hacio (rhaglen materion cyfoes i bobl ifanc) yn dod draw i’r Senedd ym Mae Caerdydd i ffilmio eu rhaglen arbennig, Hacio’n Holi, ac yn dilyn hynny, i gynnal trafodaeth â rhai o Aelodau’r Cynulliad yn Siambr Hywel (siambr drafod ar gyfer pobl ifanc). Ar y diwrnod cyntaf yn y Senedd, holodd y bobl ifanc Carwyn Jones, sef Prif Weinidog Cymru, ynghyd â Llywydd Undeb Rygbi Cymru a Chomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, am lu o faterion, gan gynnwys yr iaith Gymraeg, pobl ifanc a gwleidyddiaeth ac addysg.

 

Ar yr ail ddiwrnod (dydd Mawrth), roedd yn hyfryd clywed Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad, yn sôn am y gwaith mae’r Cynulliad yn ei wneud gyda phobl ifanc. Wrth sgwrsio am y dyfodol, nododd ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid, a’i hymroddiad i gryfhau cyswllt y Cynulliad â phobl ifanc yng Nghymru a thu hwnt.

img_1037

Trafod gyda Rhun ap Iorwerth

Cawsom ddigwyddiad i’w gofio yng nghwmni saith ysgol uwchradd o bob cwr o Gymru—digwyddiad pwysig lle cafodd bobl ifanc gyfle i leisio barn am faterion cyfoes sydd yn eu heffeithio. Pwy sy’n dweud nad oes gan bobl ifanc ddiddordeb mewn materion gwleidyddol, na barn i’w gyfrannu? Roedd y siambr drafod yn llawn bwrlwm wrth i’r bobl ifanc holi’r Aelodau. Ymunodd Rhun ap Iorwerth AC a Suzy Davies AC â’r bobl ifanc i drafod Brexit a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Siôn Jenkins, cyflwynydd Hacio, oedd yn gyfrifol am gadeirio’r cyfarfod. Pwysleisiodd pa mor bwysig ydyw bod pobl ifanc yn lleisio barn ar faterion gwleidyddol yma yng Nghymru a thu hwnt. Rwy’n cytuno! Dyma fy neges i bawb: defnyddiwch eich hawl i fynegi barn ar faterion sydd o bwys i chi, a manteisiwch ar y cyfleoedd sydd ar gael yn eich cymunedau ac yn y Cynulliad i ddweud eich dweud!

img_1041

Gallwch wylio Hacio’n Holi ar wasanaeth ar-lein Clic S4C. Am ragor o wybodaeth neu i drafod sut y gallwch fynegi barn i’r Cynulliad, cysylltwch â’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc (manylion isod).

Cofiwch fod gennych yr hawl i fynegi barn!

dygynulliad@cynulliad.cymru

@DyGynulliad

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply