Y Cyfarfod Llawn

Cyfarfod 60 o Aelodau’r Cynulliad yw’r Cyfarfod Llawn, ac mae’n cael ei gynnal yn y Siambr ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu rôl i gynrychioli pobl a chymunedau Cymru, deddfu ar gyfer Cymru a sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn.

Y Prif Weinidog sydd yng ngofal Llywodraeth Cymru. Bob wythnos, mae Aelodau’r Cynulliad yn cyflwyno cwestiynau i’r Prif Weinidog i’w hateb yn y Cyfarfod Llawn. Cewch weld yr hyn sy’n digwydd – gwyliwch fideo o’r cwestiynau hyn yn cael eu hateb isod:

Mae popeth a ddywedir yn y Cyfarfod Llawn yn cael ei gofnodi, fel y gall unrhyw un edrych yn ôl ar sesiwn benodol i weld beth a drafodwyd. Cofnod y Trafodion yw enw’r adnodd hwn, ac mae i’w weld ar wefan y Cynulliad. Gallwch hefyd wylio’r Cyfarfod Llawn yn fyw neu wylio eto ar wefan senedd.tv.

Os hoffech fynd ar daith tywys neu wylio’r Cyfarfod Llawn neu gyfarfod pwyllgor yn ystod eich ymweliad nesaf, ffoniwch ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu anfonwch neges e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Cyfarfod Llawn