Dy Aelodau Cynulliad

Rôl Aelodau Cynulliad

Mae 60 o Aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol a chant eu hethol gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i wneud yn siŵr bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn.

Mae Aelodau Cynulliad yn debyg i aelodau cyngor ysgol sy’n cael eu hethol gan eu dosbarthiadau i’w cynrychioli ac i wneud penderfyniadau ar eu rhan.

Gwaith y Cynulliad Cenedlaethol yw sicrhau bod y pethau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud er y budd gorau i Gymru a’i phobl.

Mae’r Cynulliad yn gwneud hyn drwy:

  • oruchwylio a phleidleisio ynghylch a ddylid pasio deddfau
  • gofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau ynghylch polisïau
  • cytuno ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei wario a sicrhau ei fod yn cael ei wario’n iawn.

Pam cysylltu ag Aelod Cynulliad?

A wyt ti’n pryderu am faterion yn yr ardal lle rwyt ti’n byw – ymddygiad gwrthgymdeithasol neu’r gwasanaethau bws, sbwriel neu’r cyfleusterau (neu ddiffyg cyfleusterau) ar gyfer pobl ifanc? Beth am gysylltu â dy Aelod Cynulliad? Gall Aelod siarad â’r bobl berthnasol, neu hyd yn oed ofyn cwestiwn i un o Weinidogion Cymru yn y Siambr.

A wyt ti’n gwybod pwy sy’n dy gynrychioli di yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru? Cliciwch isod i ddefnyddio’r map rhyngweithiol er mwyn dod o hyd i dy Aelodau yn yr Etholaeth a’r Rhanbarth.

Map rhyngweithiol