Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Deisebau

Mae deiseb yn ffordd o ofyn i’r Cynulliad Cenedlaethol ystyried unrhyw fater, problem neu gynnig y mae gan y Cynulliad y pŵer i wneud rhywbeth yn ei gylch.

A wyddoch mai 50 llofnod yn unig sydd eu hangen arnoch i gyflwyno deiseb i’r Cynulliad Cenedlaethol?

Cliciwch ar y linc isod i weld y deisebau a gyflwynwyd i’r Cynulliad ac i gael gwybodaeth am sut i gyflwyno deiseb:

Deisebau

PetitionsCollage