Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Deddfwriaeth

Ar y dudalen hon, cewch wybodaeth am y broses o greu deddfwriaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dyma ddiagram am y ffordd y caiff deddfwriaeth ei gwneud yng Nghymru.

Crynodeb o'r broses ar gyfer craffu ar Filiau Cyhoeddus gan y Cynulliad

Crynodeb o’r broses ar gyfer craffu ar Filiau Cyhoeddus gan y Cynulliad

 

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am Filiau a Deddfau’r Cynulliad yma: Deddfwriaeth